A. Dvořák: Stabat Mater

Matthäuskirche Stuttgart Erwin-Schoettle-Platz, Möhringer Str. 52, Stuttgart

Programm: Antonín Dvořák: Stabat Mater Mitwirkende: Stuttgarter Oratorienchor Stuttgarter Concertino Miriam Burkhardt (Sopran) Lena Sutor-Wernich (Alt) Philipp Nicklaus (Tenor) Arthur Cangucu (Bass) Enrico Trummer (Musikalische Leitung)